Ki micsoda?

Egyéb vezetők (fegyveres erők, városvezetők, nagykövetek)

 

Tartalomjegyzék

Fegyveres erők

Budapest és Szeged vezetői

Fontosabb nagykövetek

 

Fegyveres erők

  

Hadsereg

 

főparancsnok

a) a honvédség felügyelője 1946–49:

Kuthy László 1946–48? (honvédség szemlélője néven)

Pálffy György 1948–49

b) a mindenkori honvédelmi miniszter 1949–89 (ld. az állami vezetők menüpontban)

c) a Honvédség parancsnoka 1989–99

Lőrincz Kálmán 1989–?? [1993]

1990-től elméletileg a köztársasági elnök  a hadsereg parancsnoka 

  

vezérkari főnök

Vörös János 1944–46

a poszt betöltetlen 1946–48

Sólyom László 1948–1950

Bata István 1950–53

Székely Béla 1953–54

Tóth Lajos 1954–56

Kovács István 1956 okt.–nov.

Hegyi László 1956–57

Ugrai Ferenc 1957–63

Csémi Károly 1963–73

Oláh István 1973–84

Pacsek József 1984–89

Borsits László 1989–91

 

szovjet katonai tanácsadó

Prokofjev, J. M. 1948–49

Bojkov, V. R. 1949–53

Tyihonov, M. F. 1953–56

Zahvatajev, Ny. D. 1957–61

Szafranov, A. F. 1961–65

Tutarinov, I. V. 1965–72

Andrjuscsenko, V. R., 1972–76

Naumenko, J. A. 1976–81

Szilcsenko, N. K., 1981–86

Krivda, … 1986–89

 

HM Katonapolitikai Osztály/Főcsoportfőnökség

Pálffy György 1945–48

Földy Lajos 1948

Révész Géza 1948–49

 

Politikai Rendészeti Osztály (1945–46),

Államvédelmi Osztály (1946–48),

(BM) Államvédelmi Hatóság (1948–56)

vezető

Péter Gábor 1945–53

Piros László 1953–56

 

(ORFK, majd BM) Politikai Nyomozó Főosztály (1956–62)

BM III. Főcsoportfőnökség (1962–90)

főosztályvezető, majd főcsoportfőnök

Mátyás László 1956–57

Horváth Gyula 1957–58

Galambos József 1958–66

Rácz Sándor 1966–70

Rácz Pál 1970–74

Karasz Lajos 1974–82

Földesi Jenő 1982–85

Harangozó Szilveszter 1985–89

Pallagi Ferenc 1989–90

 

Belső reakció elhárítása [BM. II/5. osztály (1957–62); BM. III/III Csoportfőnökség (1962–90)]

osztályvezető

Hollós Ervin 1957 máj. – 1962. jún.

csoportfőnök

Rácz Sándor 1962 aug.–nov.

Eperjesi (Engelberger) László 1962. dec. – 1967. febr.

Baranyai György 1967. febr. – 1970. nov.

Harangozó Szilveszter 1971. júl. – 1984. dec.

Horváth József 1985. jan. – 1990. jan.

 

Nemzetbiztonsági Hivatal (1990-től)

főigazgató 

Nagy Lajos 1990

Simon Sándor 1990–94

 

 

Munkásőrség (1957–89)

országos parancsnok

Halas Lajos 1957–62

Papp Árpád 1962–80

Borbély Sándor 1980–89

 

 

Határőrség (1946–2007)

országos parancsnok

Pálffy György 1946–1948

Szalvay Mihály 1948–50

Kajli József 1950

Piros László 1950–53

Valencsák János 1953–56

Szalva János 1956–57

Gyurkó Lajos 1957–60

Korom Mihály 1960–63

Szabó Gusztáv 1964–74

Földesi Jenő 1974–76

Tóth Imre 1976–86

Székely János 1986–90

Nováky Balázs 1990–99

 

 

Vám- és Pénzügyőrség

Vámőrség parancsnoka (vámfőigazgató)

Szemelka Ernő [1954] ?–1964

 

Pénzügyőrség parancsnoka

Terpitkó András 1950–64

 

Vám– és Pénzügyőrség

Országos Parancsnok

Terpitkó András 1964–74

Szalai János [1977]–1980

Garamvölgyi Károly 1980–88

Molnár Endre 1988–90

 

 

Országos Rendőr(fő)kapitányság

főkapitány

Szilágyi József 1945

Balassa Gyula 1946–49

1949 ápr.-ban az országos főkapitányi poszt megszűnt

Pőcze Tibor 1953–56

Garamvölgyi Vilmos 1956–61

Kőrösi György 1961–77

Ladvánszky Károly 1977–89

Túrós András 1989–90

Szabó Győző 1990–91

 

Budapesti Rendőr(fő)kapitányság

főkapitány

Sólyom László 1945

Münnich Ferenc 1946–49

Ratulovszky János 1949–51

Kovács Gyula [1951]??

Moravetz László 1951–52

Kopácsi Sándor 1952–56

Sós György 1957–71

Baranyai György 1971–76

Vincze Lukács 1977–85

Konczer István 1985–89

Barna Sándor 1989–91

 

 

 

(Párt– és) Kormányőrség

 Köztársasági Őrezred (1992–)

parancsnok

Boda György –1953?

Virág Ede 1956–?

Sebestyén Ferenc 1958–89

Récsey Róbert 1989–90

Kiss Dezső 1990–91

Budapest vezetői

 

Törvényhatósági bizottság

Polgármester

Csorba János 1945

Vas Zoltán 1945

Kővágó József 1945–47 (és 1956 okt.–nov.)

Bognár József 1947–49

Pongrácz Kálmán 1949–50

 

Fővárosi Tanács

elnök

Pongrácz Kálmán 1950–58

Veres József 1958–63

Sarlós István 1963–70

Kelemen Lajos (mb.) 1970–71

Szépvölgyi Zoltán 1971–86

Iványi Pál 1986–88

Bielek József 1989–90

 

 

Fővárosi Önkormányzat

Főpolgármester

Demszky Gábor (SZDSZ) 1990–

 

 

 

MKP, MDP, ill. MSZMP Budapesti Pártbizottság

első titkár

Rajk László 1945

Kádár János 1945–48

Marosán György 1948–49

Kovács István 1949–50

Hidas István 1950–52

Földvári Rudolf 1952–54

Kovács István 1954–56 (másodszor)

Köböl József 1956 okt.–?

Biszku Béla 1956–57

Marosán György 1957–59

Gáspár Sándor 1959–61

Kiss Dezső 1961–62

Gáspár Sándor 1962–65 (másodszor)

Németh Károly 1965–74

Katona Imre 1974–78

Méhes Lajos 1978–80

Maróthy László 1980–84

Grósz Károly 1984–87

Havasi Ferenc 1987–88

Jassó Mihály 1988–90

 

 

Szeged városvezetői

 

polgármester

Valentiny Ágoston (SZDP) 1944–45

Dénes Leó (MKP, MDP) 1945–50

 

tanácselnök

Dénes Leó 1950–56

Tombácz Imre 1956–57

Biczó György 1958–74

Papp Gyula 1974–89 (ténylegesen 1988-ig)

Csonka István 1989–90 (ténylegesen 1988–89)

Müller Józsefné elnökhelyettes (megbízva az elnöki feladatokkal, 1989–90)

 

polgármester

Lippai Pál (Fidesz) 1990–94

 

SZDP, MKP, MDP, ill. MSZMP Nagyszegedi

és Csongrád megyei Pártbizottság első titkára

 

Nagyszegedi MKP-pártbizottság (1944–1948) (független a CsMB-től)

Tombácz Imre 1944–46

Zöld Sándor 1946–1948

 

Csongrád megyei MKP–MDP–MSZMP pártbizottság (1944–89)

Szentesen:

Keresztes Mihály 1944–45

Dadi Imre 1945–46

Erdei Mihály 1946–47

Borbás Lajos 1947–49

Hódmezővásárhelyen:

Váczi Sándor 1950

Jegyinák János 1950–54

Németh Károly 1954–1960

Fehér Lajos (megbízott) 1960

Török László 1960–62

Szegeden

Győri Imre 1962–74

ifj. Komócsin Mihály 1974–85

Szabó Sándor 1985–88

Vastagh Pál 1988–89

 

Csongrád megyei SZDP titkárság

Hódmezővásárhely ([Dél–]Alföldi Titkárság):

Erdei István 1945–46

Szentes (megyei titkárság):

Szőke Ferenc 1946

Pintér Elek 1946 (ideiglenesen)

Szőke Ferenc 1946–47 (megbízott helyettes)

Papdi György 1947–48

Megyei VB-elnök:

Papdi György 1947

Pintér Győző 1947–48


Fontosabb nagykövetek 

Budapesti szovjet (nagy)követek

Puskin, Georgij Makszimovics 1945–49

Tyiskov, Arszenyij Vasziljevics 1949–50

Kiszeljov, Jevgenyij Dmitrijevics 1950–54

Andropov, Jurij Vlagyimirovics 1954–57

Gromov, Jevgenyij Ivanovics 1957–59

Stikov, Tyerentyij Fomics 1959–60

Usztyinov, Vlagyimir Ivanovics 1960–63

Gyenyiszov, Georgij Apollinarjevics 1963–66

Tyitov, Fjodor Jegorovics 1966–71

Pavlov, Vlagyimir Jakovlevics 1971–82

Bazovszkij, Vlagyimir Nyikolajevics 1982–85

Sztukalin, Borisz Ivanovics 1985–90

 

 

Moszkvai magyar (nagy)követek

Szekfű Gyula 1945–48

Molnár Erik 1948–49

Szobek András 1949–50

Szkladán Ágoston 1950–54

Münnich Ferenc 1954–56

Boldoczki János 1956–60

Révész Géza 1960–63

Szipka József 1963–69

Rapai Gyula 1969–76

Marjai József 1976–78

Szűrös Mátyás 1978–82

Rajnai Sándor 1982–89

 

Budapesti amerikai (nagy)követek, ügyvivők

követek

Arthur Schoenfeld 1945–47

Selden Chapin 1947–49

Nathaniel P. Davis 1949–51

Christian M. Ravndal 1951–56

Edward T. Wailes 1956–57

ügyvivők

Garret G. Ackerson, Jr. 1957–61

Horace G. Torbert, Jr. 1961–62

Owen T. Jones 1962–64

Elim O’Shaughnessy 1964–66

Richard W. Tims 1966–67

nagykövetek

Martin J. Hillenbrand 1967–69

Alfred Puhan 1969–73

Richard F. Pedersen 1973–75

Eugene V. McAuliffe 1975–76

Philip M. Kaiser 1977–80

Harry E. Bergold, Jr. 1980–83

Nicolas M. Salgo 1983–86

Mark [Robie Marcus Hooker] Palmer 1986–90

Charles H. Thomas 1990–94

 

Washingtoni magyar (nagy)követek, ügyvivők

követek

Szegedy-Maszák Aladár 1945–47

Vámbéry Rusztem 1947–48

Sík Endre 1948–49

Horváth Imre 1949–51

Weil Emil 1951–53

Szarka Károly 1953–56

Kós Péter 1956–57

ügyvivők

Zádor Tibor 1957–62

Radványi János 1962–67

Józan Sándor 1967–68

nagykövetek

Nagy János 1968–71

Szabó Károly 1971–75

Esztergályos Ferenc 1975–81

Petrán János 1981–83

Házi Vencel  1983–89

Várkonyi Péter 1989–90

Zwack Péter 1990–91

 

vissza a címoldalraallamszocializmus.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!